اگه ایمان داشته باشی این اتفاق می‌افته | استیو هاروی

استیو هاروی، مجری معروف آمریکایی به شما می‌گوید که چطور ایمان و باور او را که پنجمین فرزند یک کارگر معدن بوده به یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ تلویزیون آمریکا تبدیل کرد…
اگر به قدرت ایمان باور دارید باید این ویدیو را ببینید!