ایمیل شما تایید شد، بر روی کلید دانلود کلیک کنید

با تشکر از همراهی شما، ایمیل شما تایید شد حال برای دانلود کافیست بر روی کلید زیر کلیک کنید :

» ثروتمندترین مرد بابل

چطور به کمک توصیه ثروتمندترین مرد بابل ثروتمند شوید؟
» نویسنده : جورج کلاسون

» چرا این کتاب مهم است؟ 

کتاب ثروتمندترین مردم بابل زیربنای تفکر ثروتمند آفرینی است که بسیاری از افراد به کمک آن توانستند ثروت زیادی در زندگی بدست آورند و از آن محافظت کنند.