ثبت نام در پروژه سوخت جت

ثبت نام در پروژه سوخت جت

ثبت نام پروژه سوخت جت

  1. نام نویسی به عنوان کاربر عادی
  2. سوخت جت چیست ؟
  3. – برای استفاده از مزایای پروژه سوخت جت شما باید اکانت تهیه فرمایید
  4. – پروژه سوخت جت با توجه به مزایایی که برای کاربران دارد (مطالب اختصاصی / فایل های صوتی / فایل های تصویری  ) شرایطی دارد که به شرح زیر است :
  5.  – پس از خرید اکانت شما از کاربر عادی به کاربرعضو پروژه سوخت جت ارتقاء خواهید یافت