دانلود فایل صوتی – هنر شروع

دانلود فایل صوتی
هنر شروع

تا به حال شده بخواهید کاری را شروع کنید… اما بعدا از انجام آن پشیمان شدید؟
قبل از شروع و زمانی که ایده به ذهن تان میرسد، با ذوق و شوق نقشه آنرا در سرتان بزرگ و بزرگتر میکنید و احساس میکنید این همان کاری است که باید شما انجام دهید اما… مدتی که میگذرد، کم کم احساس میکنید شدنی نیست، کم کم حس انجام آن کار در شما از بین میرود و در آخر ایده ای که روز اول با کلی شوق در سر داشتید به زباله دانی ایده های ذهن تان سپرده میشود.

چرا همچین اتفاقی می افتد؟ میخواهیم عادتی را ترک کنیم، کسب و کاری راه اندازی کنیم و خیلی ساده بعضی اوقات تفریح کنیم اما کم کم حس و انگیزه انجام آن کار در ما از بین میرود و جایش را به یک عالمه بهانه ی نمیشود، الان وقتش نیست، حالا بعدا انجام میدم و … میدهد.

در واقع ذهن انسان نسبت به شرایطی که هیچ شناختی از آن ندارد واکنش نشان میدهد. دلیل آن هم حفظ بقا است.
ترس نیز نشانه های احساس عدم امنیت ذهن است.

زمانی که شما وارد محیط جدیدی میشوید، با افراد جدیدی آشنا میشوید یا کاری جدید را میخواهید انجام دهید، ترسی در شما ایجاد میشود؛ این ترس در واقع یک هشدار برای شماست که ذهن شما با شرایط پیش رو هیچ پیش زمینه ای برای برخورد ندارد.

در چنین مواقعی شما چه کار میکنید؟ اکثر اوقات یک قدم عقب میروید و تسلیم میشود و این یعنی مرگِ تغییر.

Carl Bard LQ

این هفته در پروژه سوخت جت شما با فایل هنر شروع در واقع یادمیگیرد چطور هرکاری را دوست دارید انجام دهید را شروع کنید.

  • دوست دارید ورزش کنید، اما نمیدانید چطور شروع کنید؟
  • دوست دارید وزن کم کنید اما نمیدانید چطور اینکار را انجام دهید؟
  • دوست دارید دوستان جدیدی پیدا کنید، اما نمیدانید چه برخوردی باید داشته باشید؟
  • دوست دارید به شهر، کشور یا محیط جدیدی منتقل شوید، اما می ترسید؟
  • دوست دارید کسب و کار خودتان را که مدت ها آرزویش را داشتید راه اندازی کنید، اما نمیدانید از کجا شروع کنید؟
  • دوست دارید خود واقعی تان را به دنیا نشان دهید، اما میترسید؟

اگر پاسخ تان به حداقل یکی از پرسش های فوق مثبت است، این فایل صوتی برای شماست.
شما در این فایل صوتی در مدتی کمتر از 30 دقیقه یادمیگیرد، چطور از مکانیزم ذهن به نفع خودتان استفاده کنید و با تغییر کنار بیایید و هر روز افق های جدیدی در زندگی تان پدیدار شوند.

این فایل صوتی را کارآفرینان جوان به تمام کسانی که دوست دارید تغییر جدید را شروع کنند، شدیدا توصیه میشود زیرا یادمیگیرد چطور و با چه متدولوژی آنرا انجام دهید.

دانلود برای اعضای پروژه سوخت جت
تا تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲
اگر هنوز عضو پروژه سوخت جت نشدید، اینجا کلیک کنید

لینک دانلود فایل صوتی
هـــنــر شــــروع

این یک محتوای ویژه است!

دسترسی فقط برای مشترکین VIP سوخت جت ممکن است