دانلود کلیپ انگیزشی 35 – باور کنید تا ببینید

کلیپ انگیزشی
باور کنید تا ببینید

 

شما تنها آنچه را که در ذهن باور کنید، در واقعیت خواهید دید.
این جمله ای است که تقریبا در تمام کتاب های مربوط به موفقیت شخصی و حتی معنوی خواهید دید. حتی در کتاب مقدس انجیل، حضرت مسیح میگوید «آنهایی که قبل از دیدن من، به بازگشت من باور داشتند در اعتقادشان قوی تر و به من نزدیک ترند…»

آیا نشانه ای از این آشکار تر از کلام خداوند که میگوید قدرت ذهن شما و باور شما یعنی همه چیز؟
این کلیپ انگیزشی گزیده ای از بهترین سخنرانی هایی است که راجع به باور تان باید ببینید. پس باور کنید، تا آچه را که میخواهید ببینید. :

 

 

این ویدیوی انگیزشی برای اعضای باشگاه فکرسازی ارسال شده است.
شما هم میتوانید با عضویت در باشگاه فکرسازی هر هفته یک ویدیوی انگیزشی و یک فایل صوتی اختصاصی در ایمیل تان دریافت کنید

کلیپ انگیزشی باور کنید تا ببینید
کلیپ انگیزشی باور کنید تا ببینید