دانلود فایل صوتی – مهم ترین نظریه فروید که زندگی تان را متحول میکند

مهم ترین نظریه فروید که زندگی تان را متحول میکند
مهم ترین نظریه فروید که زندگی تان را متحول میکند

اگر ذهن تان را مانند یک کوه یخی بزرگ در نظر بگیرید، تفکر آگاهانه (ضمیرخودآگاه) فقط آن قسمت خیلی کوچک از این کوه یخ است که از آب بیرون آمده؛ قسمت اعظم این کوه یخی، در زیر آب قرار دارد که ضمیرناخودآگاه شماست…

زیگموند فروید را بزرگترین روانشناسی طول تاریخ می شناسند. بسیاری او را پدر علم روانشناسی نوین نیز می نامند، اما مهم ترین نظریه ای که فروید به دنیا درباره ذهن انسان ارائه کرد، نه تفسیر رویا بلکه نظریه «خود، فراخود و نهاد» بود.

فروید در این نظریه بسیار زیبا میگوید : هرشخصی در درون وجود خود سه نفر است که امیال، خواسته ها و طرزفکرهای مختلفی دارند. ارتباط و واکنش نسبت به خواسته های این اشخاص است که در زندگی به سمت موفقیت یا پیشرفت میرویم.

در این فایل صوتی شما به ساده ترین زبان ممکن با مهم ترین نظریه فروید آشنا میشوید و یاد میگیرید چطور از آن در زندگی روزمره تان استفاده کنید.

لینک دانلود نسخه کامل این فایل صوتی در ادامه …