فکر می‌کنی هنوز خیلی فرصت داری؟!

فکر می‌کنی خیلی جوونی و هنوز فرصت هست؟ فکر می‌کنی یه روز میاد که آخرش شروع می‌کنی؟
منتظر چه روزی هستی؟ هیچ وقت اون یه روز نمیاد. مطمئن باش. ویژگی قهرمان‌ها در اینه که قبل از اینکه آماده باشن شروع می‌کنن. فکر می‌کنی هنوز فرصت زیاده؟! حالا امسال نشد سال بعد؟! این ویدیو رو ببین امکان نداره دیگه بشینی سرجات.

بعد از این چند دقیقه سخنرانی مواظب خودتان باشید!!
چون کاملا آدم دیگری خواهید شد!

 

 

این ویدیوی انگیزشی برای اعضای باشگاه فکرسازی ارسال شده است.
شما هم میتوانید با عضویت در باشگاه فکرسازی هر هفته یک ویدیوی انگیزشی و یک فایل صوتی اختصاصی در ایمیل تان دریافت کنید