دانلود فایل صوتی معجزه شکرگزاری و قانون جذب

دانلود فایل صوتی معجزه شکرگزاری

دانلود فایل صوتی معجزه شکرگزاری
دانلود فایل صوتی قانون جذب و معجزه شکرگزاری

چیزهایی راجع به قانون جذب شنیدید اما نمیدانید چطور واقعا از آنها استفاده کنید…

هرچقدر هم چیزهایی را که میخواهید تصور کنید و احساس خوبی نسبت به آنها داشته باشید هیچوقت خواسته تان تبدیل به واقعیت نخواهد شد… کمی بی رحمانه است چون بعد از آمدن فیلم راز (The Secret) اکثر مردم فرض را فقط بر تصور کردن گذاشتند.

درحالی که موفقیت شما و دستآوردهایتان نه فقط به تصورات، بلکه به احساسات و رفتارتان نیز بستگی دارد.
اما اینکه چطور این کارها را انجام دهید؟ چطور از قانون جذب استفاده کنید؟ چطور از معجزه شکرگزاری در زندگی تان استفاده کنید تا پول، شهرت، موفقیت، خوشبختی و سلامتی را به زندگی تان جاری کنید، این فایل صوتی را نباید از دست دهید :

ــ لینک دانلود این فایل صوتی منقضی شده است ــ
ــ شما میتوانید فایل صوتی این هفته و هفته پیش را دانلود نمایید ــ
ــ برای اطلاعات بیشتر توضیحات این صفحه را بخوانید ــ