قدرت درخواست کردن – استیو هاروی

درخواست کنید، باور داشته باشید و برایش عمل کنید. این فرمول سه مرحله‌ای استیو هاروی است که هر خواسته‌ای را از زندگی می‌توانند برایتان محقق کند. حتما داستان بی‌نظیر او را در این ویدیو بشنوید و درس‌های بزرگی که دارد را در زندگی‌تان به کار ببندید.