مغزت این‌طوری کار می‌کنه! – استیو هاروی

ذهن ماشین قدرتمندی است در اختیار انسان که فقط افرادی از قابلیت‌های شگفت انگیز آن استفاده میکنند که به قدرت آن باور دارند… استیو هاروی به شما نشان خواهد داد که چطور تفکرات‌تان زندگی‌تان را می‌سازد!