آخرین توصیه‌های بدن‌ساز و مدل معروف گرِگ پلیت

گرگ پلیت، بدن‌ساز، بازیگر، مدل و تکاور سابق ارتش آمریکا که در سن ۳۷ سالگی جانش را از دست داد درس‌هایی برای گفتن برای کسانی دارد که می‌خواهند بعد از مردن‌شان نیز مردم آنان را بشناسند و به آن‌ها افتخار کنند.
اگر نمی‌خواهید بدون تاثیری در این دنیا بمیرید و اثری برجسته از خودتان به جا بگذارید باید این ویدیو را ببینید!