ویدیو انگیزشی شماره 6 – سرنوشت تو

ویدیو انگیزشی سرنوشت تو

ویدیو انگیزشی سرنوشت تو – شماره 6

 

آیا فکر میکنید شما بدون هیچ هدفی به این دنیا آمده اید؟
آیا فکر میکنید بودن تان در این دنیا پوچ و بی معنی است؟
آیا فکر میکنید رویاهایی که در ذهن دارید، به شما داده شده تا به آنها نرسید؟

نه اینطور نیست…
خیلی از ما به خاطر شکست ها، ناامیدی ها، محیط نامناسب و هزاران دلیل دیگر فکر میکنیم این زندگی به ما داده شده تا فقط آنرا به پایان برسانیم و دیگر هیچ !

واقعیت امر، کاملا برعکس است.
شما به این دنیا آمدید، چون قابلیت، استعداد و نیرویی در وجودتان داشتید که باید آنرا در این دنیا به کار میگرفتید، پرورش میدادید و نهایت استفاده را از آن می بردید و این دنیا را جایی بهتر برای زندگی خودتان و دیگران تبدیل میکردید.

مخترعان بزرگ، افراد تاریخ ساز، افرادی که از راه خدمت رسانی به مردم در زندگی موفق شده اند را ببینید؛ آنها هیچکدامشان فکر نمیکنند بودنشان در این دنیا بی هدف است، بلکه برعکس همه شان به این جمله معروف مارک تواین باور دارند :

در زندگی تان دو روز مهم وجود دارد؛
روزی که به دنیا می آیید و روزی که می فهمید چرا به این دنیا آمدید.

این هفته برای شما یک ویدیو انگیزشی فوق العاده خوب برای درک دلیل بودن تان در این جهان داریم، هرزمانی که احساس کنید آخر خط نزدیک شده اید و تمام دنیا توهمی بیش نیست، این ویدیو انگیزشی نیرویی شگرف در وجود شما میدمد.

این ویدیوی انگیزشی برای اعضای باشگاه فکرسازی ارسال شده است.
شما هم میتوانید با عضویت در باشگاه فکرسازی هر هفته یک ویدیوی انگیزشی و یک فایل صوتی اختصاصی در ایمیل تان دریافت کنید