ویدیو انگیزشی شماره 5 – فرمول نهایی موفقیت

ویدیو انگیزشی شماره 5
فرمول نهایی موفقیت

 

اگر فکر میکنید موفقیت یک پدیده اتفاقی و شانسی است… خب خیلی هم اشتباه فکر نمیکنید !
هیچ چیز در این دنیا قطعی نیست و نمیتوانیم نظری قطعی برای آن صادر کنید، از جمله چیزی با پیچیدگی موفقیت… اما خب، برای موفقیت تا به امروز توصیه های متفاوتی به ما کرده اند، مثل اینکه : سخت کار کنید، زحمت بکشید، کمتر از دیگران بخوابید و بیشتر کار کنید، یادبگیرید و …

تمام این نصیحت ها از یک طرف درست هستند،اما از یک طرفی دیگر… وقتی شما افرادی را میبینید که کمتر از شما تلاش میکنند، یا سریع تر از شما موفق میشوند دیگر این نصایح برایتان ارزشی ندارند.

این افراد، از جمله تمام افراد موفق دنیا، آنهایی که نامشان در صدر لیست ثروتمندان دنیا، آنهایی که کاری بزرگ در طول زندگی شان انجام دادند… از فرمولی برای موفقیت آگاه بودند که هیچکس دیگری نبود ! برای مثال چطور نلسون ماندلا ۲۶ سال در زندان توانست طاقت بیاورد، تسلیم نشود و سرانجام موفق شود؟ و یا دکتر شریعتی را در نظر بگیرید، چطور کسی میتواند در طول میانگین سال های زندگی یک انسان معمولی این حجم کتاب و رساله و تالیف انجام دهد (که از نظر خیلی ها کاری غیرممکن است…)

در این هفته، ما برای شما یک ویدیو انگیزشی فوق العاده با ارزش تهیه کرده ایم با نام فرمول نهایی موفقیت.
شما در این ویدیو انگیزشی، یکبار برای همیشه راز دستآوردهای افراد بزرگ تاریخ آگاه میشوید و یادمیگیرید چطور از این فرمول نهایی موفقیت شما هم برای بدست آوردن نتایج بزرگ در زندگی تان استفاده کنید.

این ویدیوی انگیزشی برای اعضای باشگاه فکرسازی ارسال شده است.
شما هم میتوانید با عضویت در باشگاه فکرسازی هر هفته یک ویدیوی انگیزشی و یک فایل صوتی اختصاصی در ایمیل تان دریافت کنید