دانلود رایگان – خلاصه فارسی «چهار ساعت کار در هفته» اثر تیم فریس

چطور از زندگی کارمندی خلاص شوید، به هرکجا میخواهید سفر کنید

و با اصول جدید
میلیونر شوید؟

» نویسنده : تیم فریس

برای دانلود کلیک کنید

» چرا این کتاب مهم است؟

اگر به دنبال کتابی هستید که راه های جدید پول درآوردن و زندگی به سبک نوین با بیشترین بهره وری و کمترین اسراف انرژی میگردید، بهترین کتاب «هفته ای فقط چهار ساعت کاری» اثر تیم فریس است.

در این کتاب شما یادمیگیرد چطور ارزش زمان کار تان را 10 برابر کنید و بیشتر از زندگی لذت ببرید.