تعادل بین کار و زندگی برای کسانی که موفقیت واقعی می‌خواهند معنایی ندارد!
اگر تابه‌اکنون تصور شما از موفقیت ماشین‌های مدرن و عمارت‌های شاهانه بوده است هنوز چیز زیادی برای دیدن وجود دارد از زندگی این افراد وجود دارد که نادیده گرفته‌اید.

جردن پیترسون، استاد سابق دانشگاه هاروارد و استاد روانشناسی دانشگاه تورنتو و نویسنده‌ی پرفروش‌ترین کتاب روانشناسی ۲۰۱۸ به شما می‌گوید که چه بهایی باید برای موفقیت بپردازید.


این آموزش برای مشترکین سوخت جت (VIP) قابل دانلود است؛
اگر هنوز اشتراک تهیه نکردید، بهترین فرصت است در
ایام کمپین #365روزخودسازی
اشتراک سالیه با روزانه 1 هزار تومان تهیه کنید.