مهم نیست چقدر اشتیاق و انگیزه دارید
مهم نیست هدف‌تان چقدر بزرگ است و چقدر آن را می‌خواید،
اگر ندانید درست هدف‌گذاری کنید
شما هم جزو دیگر شکست‌خورده‌ها خواهید بود.

در این ویدیوی به شما یاد می‌دهد:

  • چرا اهمیت هدف‌گذاری از چیزی که فکر می‌کنید بیشتر است؟
  • چرا از هدف‌گذاری دل‌زده هستید؟ و چرا بیشتر مردم هدف‌گذاری نمی‌کنند؟
  • چطور واقع‌بین باشیم و اهداف بزرگی برای خودمان بگذاریم؟
  • چطور اهداف نادرست را تشخیص داده و از شکست‌های آینده جلوگیری کنیم؟
  • چطور تشخیص دهیم که هدفی به درد ما می‌خورد یا باید بی‌خیالش شویم؟
  • چرا بعد از مدتی انگیزه و اشتیاق‌مان را برای به دست آوردن اهداف از دست می‌دهیم؟

این آموزش برای مشترکین سوخت جت (VIP) قابل دانلود است؛
اگر هنوز اشتراک تهیه نکردید، بهترین فرصت است در
ایام کمپین #365روزخودسازی
اشتراک سالیه با روزانه 1 هزار تومان تهیه کنید.