در جلسه‌ی قبل در مورد اهمیت بسیار مهم یادگیری حرف زدیم و این جلسه را می‌خواهیم به بررسی روش‌های قدیم و جدید یادگیری بپردازیم و بهترین روش یادگیری یا همان نسخه‌ی سوم آن،که بزرگانی مانند بیل گیتس و پیکاسو و آلوین تافلر پیشنهاد می‌کنند را بررسی کنیم.

همچنین در این جلسه اولین قانون ارتباطات را به نام قانون ۳۳ درصد معرفی می‌کنیم که می‌تواند استفاده از آن تحولی در روابط اجتماعی‌تان به وجود آورد.


این آموزش برای مشترکین سوخت جت (VIP) قابل دانلود است؛
اگر هنوز اشتراک تهیه نکردید، بهترین فرصت است در
ایام کمپین #365روزخودسازی
اشتراک سالیه با روزانه 1 هزار تومان تهیه کنید.