در این کلیپ آموزشی یاد می‌گیرید:

  • چطور مهم‌ترین چیزهای زندگی‌مان را به دست آوردیم و از دست ندهیم؟
  • چطور از خستگی‌ها و فرسودگی‌های زندگی نجات پیدا کنیم؟
  • چطور همیشه پرانرژی و سرحال باشیم؟
  • چطور کیفیت زندگی را بالاتر ببریم و از کمیت کارمان کمتر کنیم؟
  • پی می‌برید چرا آخر هر روز رمقی برایتان باقی نمی‌ماند؟
  • پنج قانونی که کمک می‌کند هرگز از کارتان خسته نشوید.

این آموزش برای مشترکین سوخت جت (VIP) قابل دانلود است؛
اگر هنوز اشتراک تهیه نکردید، بهترین فرصت است در
ایام کمپین #365روزخودسازی
اشتراک سالیه با روزانه 1 هزار تومان تهیه کنید.