انسان همیشه یک موجود اجتماعی بوده و هر کسی بخواهد این را انکار کند تا آخر زندگی‌اش باید در تقلایی باشید که تنهایی منجر به آن شده است.

در این جلسه بعد از بررسی اهمیت بسیار مهم ارتباطات و شبکه‌سازی در موفقیت سراغ تکنیک‌های ویژه‌ای می‌رویم که انسان‌های سرشناس جوامع در عرصه‌های گوناگون برای برقراری ارتباط و برطرف کردن نقاط ضعف‌شان از آن استفاده می‌‌کنند.

و همچنین سراغ دلیل محبوبیت خوانندگانی مانند امیر تتلو و بازیگرانی مانند نوید محمدزاده می‌رویم و بررسی می‌کنیم که چطور این افراد توانسته‌اند با مهارت ارتباطات قوی به این سطح از محبوبیت اجتماعی برسند.


این آموزش برای مشترکین سوخت جت (VIP) قابل دانلود است؛
اگر هنوز اشتراک تهیه نکردید، بهترین فرصت است در
ایام کمپین #365روزخودسازی
اشتراک سالیه با روزانه 1 هزار تومان تهیه کنید.