یک داستان کوتاه که مغزتان را د گرگون می‌کند!

آلن واتس فیلسوف برجسته‌ی بریتانیایی داستان یک کشاورز چینی و مجموعه‌ای از اتفاقات را در این ویدیو برای شما بازگو می‌کند تا نکته‌ی بسیار مهمی را به گوش‌تان برساند.

وقتی این نکته را به خوبی درک کردید احتمالا دیدتان نسبت به تمام اتفاقات خوب و بد زندگی‌تان دگرگون خواهد شد.

تفسیرتان از اتفاقات خوب و بد این دنیا به گونه‌ای کاملا متفاوت تغییر می‌کند و از دلهره‌ی آینده‌تان بسیار کمتر می‌شود.


این آموزش برای مشترکین سوخت جت (VIP) قابل دانلود است؛
اگر هنوز اشتراک تهیه نکردید، بهترین فرصت است در
ایام کمپین #365روزخودسازی
اشتراک سالیه با روزانه 1 هزار تومان تهیه کنید.