این کتاب ارزشمند که برای اولین بار در ایران توسط تیم پروژه سوخت جت به فارسی ترجمه شده و در قالب یک کتاب صوتی اکنون در دسترس همگان است. این کتاب حاوی تحقیقات ارزشمندی است که نشان می‌دهد هر کسی می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های کنترل تنفس و تمارین استفاده از سرما:

  • به طور شگفت‌انگیزی سطوح انرژی‌اش را افزایش داده،
  • گردش جریان خودنش را بهبود دهد،
  • استرس را نابود کند،
  • سیستم ایمنی‌اش را تقویت کرده
  • و چنان بدن قدرتمندی بسازد که در مقابل بسیاری از بیماری‌ها به طور خودکار مقابله کند.

سیستم ایمنی بدن‌تان در مقابل بیماری‌ها با کنترل خودتان ایمن کنید
با قدرت ذهن‌تان کنترل کامل بدن‌تان را به دست بگیرید
هر روز با نهایت انرژی و خستگی‌ناپذیری بالا به دنبال خواسته‌های‌تان حرکت کنید
و با ذهنی قدرتمند هیچ چیز نتواند شما را ناراحت و عصبانی و یا ناامید کند


این آموزش برای مشترکین سوخت جت (VIP) قابل دانلود است؛
اگر هنوز اشتراک تهیه نکردید، بهترین فرصت است در
ایام کمپین #365روزخودسازی
اشتراک سالیه با روزانه 1 هزار تومان تهیه کنید.