بعد از اینکه ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم تقریبا به مرز سقوط کامل رسیدند یک سیستم خاص و ویژه که در هیچ جای دیگر دنیا دیده نمی‌شد کشور، صنعت، اقتصاد و در نهایت مردم این کشور را نجات داد و ژاپن نابود شده را به یک ابرقدرت اقتصادی دنیا تبدیل کرد. نام این سیستم ژاپنی‌ها کایزن است که تقریبا برای موفقیت در هر کار شخصی نیز به صورت عالی جوابگو است.

 

در این ویدیو یاد می‌گیرید:

  • چه مانعی جلوی تغییر کردن شما را گرفته است؟
  • چطور زمان کافی برای پیشرفت و بهتر شدن در هر شرایطی پیدا کنیم؟
  • چرا همیشه مانعی بر سر راه شما و اهدافتان وجود دارد؟
  • چطور احساس ناامیدی ناشی از بزرگی رویاهایتان را از بین ببرید؟
  • چطور مانند ژاپنی‌ها انسان‌های سخت‌کوش و در حال پیشرفت باشید؟

این آموزش برای مشترکین سوخت جت (VIP) قابل دانلود است؛
اگر هنوز اشتراک تهیه نکردید، بهترین فرصت است در
ایام کمپین #365روزخودسازی
اشتراک سالیه با روزانه 1 هزار تومان تهیه کنید.