مرور رده

اخبار

سمینار : “آنچه باید بدانید…” بازاریابی وفروش

** مژده , مژده ** سمینار : " آنچه باید بدانید..." توضیحات : چگونه میتوانید با کارآفرینی و یادگیری روش های نوین بازاریابی و فروش به گروه 3% ثروتمندان کشور که 97% ثروت کشور را در اختیار دارند بپیوندید. سخنرانان : ** مهندس سلیم خلیلی…