مرور برچسب

آخرین رمز موفقیت

فقط 5 ثانیه – رمز مخصوص موفقیت های روزانه تان

فقط در 5 ثانیه در ابتدای روز میتوانید خودتان را برای موفقیت های روزانه تان آماده کنید... خوب نیست؟ در مقاله قبلی خواندید که اهمیت یک هدف نوشته شده به مراتب بیشتر است از یک هدفِ نوشته نشده است. اهدافی که نوشته نشده اند، برای همیشه رویا…