پست‌های مرتبط با این برچسب

آدولف هیتلر چطور می توانستند با شخصیت کاریزماتیک اش مردم را هیپنوتیزم کند؟

آدولف هیتلر چطور با شخصیت کاریزماتیک اش مردم را هیپنوتیزم میکرد؟

اخیرا دانشگاه استنفود تحقیقات جالبی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که رهبران کاریزماتیک، در واقع مجموعه ای از رفتارها و عادات را دارند که دیگران آنها را با جذبه میبینند...