پست‌های مرتبط با این برچسب

آرنولد شوارتزنگر شما را موفق میکند

چطور مانند افراد موفق معتاد موفقیت شوید؟

آنها معتادند؛ به اینکه هر روز در کارشان پیشرفت داشته باشند به اینکه هر روز یک دوست جدید پیدا کنند به اینکه از هر لحظه از زندگی شان نهایت استفاده را ببرند آنها معتاد موفقیت اند. بدون موفقیت، زندگی آنها معنا و مفهوم ندارد... این…