مرور برچسب

آزمایش پاولف

سرمایه گذاری با سود 100٪ و بزاق دهان سگ پاولف

این مقاله راجع به سرمایه گذاری در بورس با سود بالا نیست. این مقاله راجع به سرمایه گذاری در املاک با سود کلان نیست. این مقاله راجع به سرمایه گذاری در خرید و فروش ارز و سکه نیست. این مقاله راجع به سرمایه گذاری در زمینه ای است، که سود صد…