پست‌های مرتبط با این برچسب

آمارهای جالب از 400 فرد ثروتمند

ثروتمندان چطور ثروتمند شدند ؟ آمارهای جالب از 400 فرد ثروتمند

ثروتمندان چطور ثروتمند شدند؟ آمارهای جالب از 400 فرد ثروتمند   به تعداد انسان های روی کره زمین تعریف برای موفقیت وجود دارد، اما تقریبا در تمام تعاریف موفقیت مالی، یکی از مهم ترین عنصرهای وجود موفقیت است... در سال 2009 تحقیقاتی بر…