پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش استفاده و از تکنیک ها

فقط این 3 دقیقه – راهنمای عملی برای اینکه نهایت استفاده را از روزهایتان ببرید

نمونه ای یک روز عادی اکثر افرادی که میشناسیم (و شاید هستیم...) : صبح از خواب بیدار میشویم، میدانیم اگر 1 ساعت زودتر از همیشه بیدار شویم در هفته 7 ساعت بیشتر میتونیم در راستای اهدافمان فعالیت کنیم، اما خب... حس نبود ! امروز هم خیلی خسته…