پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش اسنپ چت

داستان اسنپ چت و خالقش که پیشنهاد میلیارد دلاری را رد کرد

در سال ۲۰۱۳، اوان اشپیگل سازنده‌ی اسنپ چپ با خبر رد کردن پیشنهاد سه میلیارد دلاری فیس‌بوک، تمام مطبوعات را شوکه کرد....این غرور بود یا شجاعت؟ و چه درس بزرگی برای شما دارد؟