پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش اولویت بندی

رقص اولویت ها و بازی زیبای زندگی

تا به حال به این فکر کرده اید که اگر یک چیز و فقط یک چیز باشد که بشود با تمرکز بر آن، به موفقیت رسید، آن یک چیز، کدام است؟ این، سئوالی بوده که خیلی ها درگیر فکر کردن به آن هستند. این یک چیز؛ می تواند یک تکنیک یک نگرش یک…