پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش تشخیص دروغ

دروغ سنج درونی تان را فعال کنید – چطور در عرض 3 ثانیه تشخیص دهید طرف مقابل دروغ میگوید

  آیا شما هم زیاد فریب خوردید؟ همه مان حداقل یکبار در زندگی مان فریب خوردیم، دروغ شنیدیم اما به عنوان یک حرف راست باور کردیم و بعدا پشیمان شدیم. اما شاید جالب باشد برایتان اگر بدانید؛ اخیرا تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیا توسط دکتر لین…