پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش تمرکز

راز جاودانه تمرکز شگفت انگیز سامورایی ها (+ تمرین هایی برای استفاده روزانه در کار و زندگی)

آیا راز یا جادویی در هدف گیری سامورایی های معبد کیودو بود که با چشمان بسته میتوانستند هدف ها را در تاریکی رصد کنند و دقیق تیر را از کمان به سمت هدف سوق دهند؟ ایگن هریگل اینطور فکر میکرد. او یک جوان آلمانی بود که تحت تاثیر…