پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش حرفه ای سخنوری

چطور یک سخنرانی میخکوب کننده داشته باشید؟

همانطور که میدانید، مهارت سخنرانی، آن هم از نوع میخکوب کننده اش تاثیر فوق العاده ای بر روی موفقیت شما خواهد داشت... پس چرا یک سخنرانی میخکوب کننده ای نداشته باشید؟ سخنوری و سخنرانی یک هنر و مهارت است؛ مهارتی که رالف والدو امرسون درباره…

چرا سخنوری یک قدرت است ؟

یک کارآفرین,فروشنده یا فرد عادی باید هنر سخنوری را بیاموزد. اغلب اوقات بعد از افسون شدن با یک فن بیان زیبا توسط فروشنده اقدام به خرید میکنیم اما آنقدر تاثیرگذار بوده که حتی پشیمان هم نمی شویم. .. " سخنوری یک قدرت است : سخنوری یعنی…