پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش درخواست کردن

چطور درخواست کردن از دیگران را تمرین کنیم تا خودشان بخواهند کاری را انجام دهند

شاید به نظرتان درخواست کردن از دیگران تاکنون چندان مهم نبوده ، شاید بارها و بارها برای به کرسی نشاندن حرف خود و قانع کردن دیگران به روش‌های منتقدانه و حتی شکایت روی آورده‌اید، اما اگر با این روش‌ها نتیجه نگرفته‌اید باید راهبرد خود را تغییر…