پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش ذن

راز آن 2 درصد افراد فوق العاده موفق در کارگاه نجاری که استاد ذن بود

راز آن 2 درصد افراد فوق العاده موفق در کارگاه نجاری که استاد ذن بود   استاد ذن بزرگی بود که کار نجاری میکرد. میز و صندلی هایی که می ساخت کیفیت و ظرافت خیره کننده ای داشت و غیرممکن بود کسی به آثاری که می ساخت خیره شود و حس گیرایی آن…

جادوی ذهن خالی (چطور همیشه موفق شویم، حتی زمانی که به موفقیت فکر نمیکنیم)

جادوی ذهن خالی چطور همیشه موفق شویم، حتی زمانی که به موفقیت فکر نمیکنیم پیش ازاین در چند مقاله با کلیت دیدگاه ذن و اندیشه نامتعارفش در برابر تفکر مدیریتی غرب در همین سایت مطالبی منتشر شده است که احتمالا خواندید. از 3 حقیقت اصیل حکمت ذن…

آموزش فشرده مدیتیشین (چطور با روزی 2 دقیقه مدیتیشین (مراقبه) در کمال آرامش موفقیت را جذب کنید)

آموزش فشرده مدیتیشین چطور با روزی 2 دقیقه مدیتیشین (مراقبه) در کمال آرامش موفقیت را جذب کنید   آیا شرایط زیر برای شما آشناست؟ هر روز عجله دارید؛ کارهایتان به موقع انجام نمیشوند، استرس دارید، همیشه کارهای عقب افتاده برای انجام دادن…