پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش رهبری موثر از فرمانده جنگ عراق و آمریکا

قوانین نانوشته رهبری از موثر ترین فرمانده در جنگ عراق-آمریکا

در جنگ آمریکا و عراق بود که نام جاکو ویلینک (Jocko Willink) به خاطر موفقیت اش در عملیات پیچیده مبارزه با دولت صدام حسین، بر سر زبان ها افتاد. ویلینک امروزه یک فرمانده بازنشسته ارتش است اما تمام تجربیاتش در مورد رهبری موثر تیم و…