پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش غلبه بر ترس

غلبه بر ترس با هشت تکنیکی که هیچ کس تا به حال به شما نگفته است

راهکار غلبه بر ترس چیزی بوده که بشر از ابتدای زندگی‌اش تا به کنون خواستار آن بوده است. ترس به معنای اخص کلمه عبارت است از«خوف و بیم» ولی در یک تعریف کلی می‌توان گفت: ترس واکنشی است در برابر محرک‌های وحشتناک و آزار دهنده. اگر ترس، منطقی و…