مرور برچسب

آموزش نفوذ در ذهن و قلب

شاه کلید نفوذ بر دل ها و ذهن ها – مهارتی که تا آخر عمرتان موفقیت هایتان را مدیون آن خواهید بود

تصور کنید شما کلیدی در دست دارید که میتوانید درب هر گاوصندوقی را بازکنید و ثروت نهفته در آن بهره مند شوید؛ چقدر حاضرید برای بدست آوردن این کلید خرج کنید؟ شاید یک مبلغ خیلی زیاد ! زیرا میدانید اگر این پول را بدهید، میتوانید در مدت کمی…