پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش نفوذ کلام

میخواهید با نفوذ ترین فرد در هر جمع باشید؟ نیاز به این حقه های ذهنی (و البته علمی) دارید……

نفوذ در جمع و قدرت نفوذ در دیگران به همراه حقه هایی علمی که باید بدانید. در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم افسردگی شدیدی در بین مردم حاکم بود... اعتمادها کم کم از میان رفته بود، تورم بالا رفته بود و به علت شرایط جنگ زده، مردم نسبت به هم کشش…

میخواهید با نفوذ ترین فرد در هر جمع باشید؟ نیاز به این حقه های ذهنی (و البته علمی) دارید…

تاثیر گذار در جمع بودن یعنی شما بتوانید بر دلها و قلب ها حکم فرما باشید. در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم افسردگی شدیدی در بین مردم حاکم بود... اعتمادها کم کم از میان رفته بود، تورم بالا رفته بود و به علت شرایط جنگ زده، مردم نسبت…