پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش چالش آب یخ

شما هم یک چالش جهانی مانند چالش آب یخ بسازید (6 درس بازاریابی ویروسی از چالش آب یخ)

شما هم یک چالش جهانی مانند چالش آب یخ بسازید 6 درس بازاریابی ویروسی از چالش آب یخ   سراسر اینترنت فیلم ها و عکس هایی از بازیگران، مخترعین، مدیران شرکت های بزرگ، ورزشکاران ،سیاستمداران و افراد عادی که در حال ریختن آب یخ بر روی سرشان…