پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش گام به گام مذاکره

آنچه پس از 18 سال جستجوی موفقیت یافتم (قسمت هشتم – قدرت مذاکره)

قدرت مذاکره و اهمیت آن من هیچ وقت مذاکره کننده خوبی نبوده ام... البته این اواخر دارم تلاش می کنم که بتوانم خوب مذاکره کنم، اما اقرار می کنم که هیچ وقت این کار را خوب بلد نبوده ام، ولی چرا اگر بلد بودم زندگی ام به کلی تغییر میکرد؟…