پست‌های مرتبط با این برچسب

آموزش یادگیری زبان خارجه به شیوه های نوین

با این روش هر ماه یک زبان خارجه یاد بگیرید (به کمک الگوی رفتاری کودکان)

یادگیری هر زبان به غیر از زبان مادری، کاری بس دشوار است ! اما؛ اگر بدانیم واقعا از نظر علمی روند یادگیری ما چطور است، شاید بارها سریع تر بتوانیم یک زبان خارجه را یادبگیریم... برای بهتر بازی کردن، باید قوانین بازی را بلد بود. اگر تا به حال…