پست‌های مرتبط با این برچسب

آیا این پدیده زندگی شما را فلج کرده؟

آیا این پدیده زندگی شما را فلج کرده؟

قطعا برای همه ما اتفاق افتاده است؛ قرار است کاری را انجام دهیم ، اما خیلی ساده آن را انجام نمی دهیم ! یک سال پیش تصمیم گرفتم کسب و کار خودم رو راه بندازم اما تا حالا کاری انجام ندادم دو سال پیش به خودم قول دادم روابط اجتماعی ام رو…