پست‌های مرتبط با این برچسب

آیا شکست را باید بپذیریم

وقتی اولین کسب و کارم شکست خورد، خیلی ناراحت شدم اما این درس های مهم را یادگرفتم

معمولا توقع داریم وقتی اولین کسب و کارمان راه اندازی شد، گوگل، اپل یا آمازون بعدی شویم... اما وقتی شکست خوردم فهمیدم چه درس های با ارزشی باید میدانستم...