پست‌های مرتبط با این برچسب

آیا واقعا افراد مهم از مدیریت زمان استفاده میکنند؟

آیا واقعا افراد مهم از مدیریت زمان استفاده میکنند؟

مدیریت زمان و افراد مهم آیا واقعا افراد مهم از مدیریت زمان استفاده میکنند؟     حتما برای شما پیش آمده که بعضی روزها از پشت میز خود بلند شده اید به تماس‌های تلفنی اعضای خانواده‌تان پاسخ داده اید به دوستانتان تماس گرفته اید و کمی هم…