پست‌های مرتبط با این برچسب

ارتباطات در کارآفرینی

این مهارت احتمال شکست را در زندگی شما به صفر نزدیک میکند

مهارت مهم کارآفرینی را در این مقاله بررسی میکنیم. بیایید واقع بین باشیم، کارآفرینی واقعا کار آسانی نیست... هر روز باید زودتر از دیگران از خواب بیدار شوید، در برابر مشتریان تکراری که قبلا محصولتان را رد کردند و یا صدها نفر محصول مشابه…