پست‌های مرتبط با این برچسب

اریک برن و تحلیل رفتار متقابل

تمبرهای قهوه ای نابودگر شماره 1 موفقیت تان

نابودگر موفقیت چیست؟ قبل از شروع، این داستان را باید بخوانید : پس از جنگ های جهانی، موجی از ناامیدی ،تورم و کاهش قدرت خرید در بین مردمان آمریکایی پدیدار شد. هیچکس به مغازه دارها اعتماد نمیکرد، شرکت ها ضرر میکردند و ناامیدی در آینده در…