پست‌های مرتبط با این برچسب

از تلاش خسته شدم

نیم کیلو باش، اما خودت باش

تا حالا برای رسیدن به هدفی در تلاش بودید که کم کم احساس کردید هدف تان هرچقدر بیشتر تلاش میکنید از شما بیشتر دور میشود؟ و یا هرکسی که اطراف شما بود و قول حمایت داده بود کم کم ناپدید میشود و تمام قول ها واهی از آب در می آیند؟ خب دوست من...…