پست‌های مرتبط با این برچسب

استراتژی فردی

3 اعتقادی که تمام افراد موفق دارند (و شما هم باید داشته باشید)

«موفقیت فقط چیزی نیست که بدست می آورید، بلکه باوری است که دارید.» _دارمش شاه (موسس Hubsoft) آیا به نظرتان همان امورات غیرموثر که هرروز برایشان کلی وقت میگذارید باعث میشوند که به موفقیت دست پیدا کنید؟ قطعا نه... موفقیت فقط با کارهایی…